Size Chart

Shoes Conversion Guide

 

Men(UK)            Women(UK)           Euro

             3                                5                 37

             4                                6                 38

             5                                7                 39

             6                                8                 40

             7                                9                 41

             8                              10                 42

             9                              11                 43

           10                              12                 44

           11                              13                 45

           12                              14                 46